Programe de conversie profesională

blackboard-business-chalkboard-355988_1554105559.jpg

Biologie (4 semestre)

biology-blur-blurred-background-954585.jpg

Chimie (4 semestre)

book-shelves-book-stack-bookcase-207662.jpg

Cultură civică – 4 semestre

business-charts-commerce-265087_1554121886.jpg

Economia comerțului turismului și serviciilor (4 semestre)

business-charts-commerce-265087_1554121886.jpg

Economie și educație antreprenorială (4 semestre)

active-bikes-cyclist-264073_1554188706.jpg

Educație fizică (4 semestre)

black-and-white-factory-industrial-plant-415945.jpg

Educaţie tehnologică

cables-close-up-connection-159304.jpg

Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (4 semestre)

aisle-business-buy-811107.jpg

Informatică economică (4 semestre)

adolescent-business-computer-1595391_1554105553.jpg

Informatică managerială (4 semestre)

blackboard-business-chalkboard-355988_1554105559.jpg

Ingineria produselor alimentare (4 semestre)

book-bookcase-books-1166657.jpg

Limba și literatura engleză

book-bookcase-books-1166657.jpg

Limba și literatura franceză

book-bookcase-books-1166657.jpg

Limba și literatura română

book-education-graphing-paper-167682.jpg

Matematică

aerial-aerial-shot-agriculture-1595108.jpg

Tehnologie și control în alimentaţie publică şi turism (4 semestre)

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare