Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată: 01-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Consumatorul şi comportamentul său;
 • Producătorul şi costul de producţie;
 • Venit, consum şi investiţii;
 • Piaţa şi formele ei;
 • Profit şi rentă;
 • Politica bugetară fiscal;
 • Externalităţi şi bunuri publice;
 • Creştere economică şi dezvoltare durabilă;
 • Iniţierea şi derularea unei afaceri;
 • Planul de afaceri;
 • Managementul resurselor personale;
 • Managementul resurselor umane ale firmei;
 • Gestiunea financiară a firmei;
 • Gestiunea titlurilor financiare ale firmei;
 • Riscurile firmei;
 • Firma în contextul dezvoltării durabile;
 • Elaborare lucrare de absolvire;
Coordonator program: Lector dr. ec. Otilia MAN
 
Competențe:
C1.1 Definirea conceptelor, teoriilor, metodologiilor şi a indicatorilor utilizaţi în studiul problematicii economice;
C1.2 Explicarea indicatorilor ce caracterizează activitatea economică în interacţiune cu mediul natural şi social;
C1.3 Utilizarea datelor identificate pentru rezolvarea situaţiilor economice specifice;
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare