Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată: 1-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 • Metafilosofie;
 • Ontologie. Problematica ontologiei;
 • Ontologie. Spațiul și timpul. Ordinea. Dumnezeu;
 • Metodica predării filosofiei;
 • Antropologie filosofică;
 • Cunoaștere și adevăr I;
 • Cunoaștere și adevăr II;
 • Politica;
 • Libertate și responsabilitate;
 • Etica;
 • Argumentare și comunicare;
 • Definiția și clasificarea, opiniei publice și mass-media;
 • Analiza logică a argumentelor;
 • Raționamente. Tipuri de raționamente;
 • Evaluarea argumentelor;
 • Argumentare și contraargumentare.
Coordonator program: Prof. univ. dr. Ion CORDONEANU
 
Competențe:
Competențe profesionale: C1 Identificarea și aplicarea adecvată a fundamentelor teoretice și istorice ale filosofiei: presupoziții, principii, valori, etici, modalități de gândire și practici; C2 Ordonarea și formularea de idei, teme și probleme filosofice generale și de ramură; C3 Identificarea prin gândire critică (analiză și evaluare logice) a punctelor tari și slabe ale unor soluții, concluzii sau abordări alternative de probleme; C4 Evidențierea cauzelor, principiilor și semnificațiilor acțiunilor, experienței și existenței umane; C5 Producerea/ proiectarea și comunicarea de idei / cunoștințe filosofice; C6 Medierea interumană și interculturală prin identificarea, analiza și soluționarea unor probleme interumane și interculturale.
Competențe transversale: CT1. Abordarea în mod realist și prin argumentare atât teoretică, cât și practică a unor situații-problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluționării lor eficiente; CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice; CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul dezvoltării autonomiei personale, inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare