Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată: 12-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Fonetica limbii franceze;
 • Limba franceză contemporană: categorii gramaticale;
 • Istorie şi civilizaţie în spaţiul fracofon;
 • Curs practic de limbă franceză: gramatică şi vocabular;
 • Limba franceză contemporană: morfosintaxă;
 • Limba franceză contemporană: formarea cuvintelor şi relaţii semantice;
 • Cultură şi civilizaţie în spaţiul fracofon;
 • Curs practic de limbă franceză: exprimare orală şi în scris;
 • Limba franceză contemporană: sintaxa frazei;
 • Literatură şi civilizaţie în spaţiul francofon;
 • Curs practic de limbă franceză: acte de limbaj şi tipuri textuale;
 • Didactica predarii limbii francize;
 • Limba franceză contemporană: modalizare şi deixis;
 • Literatură şi civilizaţie în spaţiul francofon;
 • Curs practic de limbă franceză: analiză şi producere de text;
 • Lingvistică aplicată.
 
Coordonator program: Conf. dr. Gabriela SCRIPNIC
 
Competențe:
C1.1 Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare şi comparatisticii; cunoaşterea unor metode de analiză specifice studiului interdiscplinar al ştiinţelor umaniste;
C2.2 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, explicarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba modernă;
C3.1 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne franceză în varianta sa standard și definirea conceptelor lingvistice de bază specifice limbii moderne franceză.
C3.2 Explicarea si interpretarea realităţii lingvistice contemporane. Explicarea principalelor linii de evoluţie a limbii române, a diferenţelor dintre normă şi uz;
C4.1 Precizarea și descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii moderne franceză.
C4.2 Explicarea poziției operelor literare în contextul cultural francez și raportarea lor la tradițiile literare din cultura franceză.
CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specific;
CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare