Cursuri de formare continuă

biology-blur-blurred-background-954585.jpg

Analize fizico – chimice pentru aprecierea calității produselor alimentare

adolescent-business-computer-1595391_1554105553.jpg

Antreprenoriat social comunitar

appointment-appointment-book-blur-40568_1554187926.jpg

Asigurarea calității în laborator

capsules-cure-drug-415825_1554187926.jpg

Asigurarea calității medicamentelor

business-chimneys-dirty-2391.jpg

Auditori electroenergetici din industrie

black-and-white-factory-industrial-plant-415945.jpg

Auditori termoenergetici din industrie

biology-clinic-doctor-4154_1554189219.jpg

Biologie pentru bacalaureat și admitere facultate modulul I

biology-clinic-doctor-4154_1554189219.jpg

Biologie pentru bacalaureat și admitere facultate modulul II

biology-clinic-doctor-4154_1554189219.jpg

Biologie pentru bacalaureat și admitere facultate modulul III

biology-clinic-doctor-4154_1554189219.jpg

Biologie pentru bacalaureat și admitere facultate modulul IV

biology-clinic-doctor-4154_1554189219.jpg

Biologie pentru bacalaureat și admitere facultate modulul V

biology-clinic-doctor-4154_1554189219.jpg

Biologie pentru bacalaureat și admitere facultate modulul VI

biology-clinic-doctor-4154_1554189219.jpg

Biologie pentru bacalaureat și admitere facultate modulul VII

book-shelves-book-stack-bookcase-207662.jpg

Comunicare în mediul profesional

bookcase-books-bookshelves-256541_1554105561.jpg

Comunicare profesională nivel de competență lingvistică b2/c1/c2

adult-business-businessman-374820.jpg

Contabilitate

clouds-eco-environment-9198.jpg

Criterii de certificare a produselor alimentare ecologice

book-bookcase-books-1166657.jpg

Curs de perfecționare pentru cadre didcatice care predau în limba română în țările din jurul României

abc-alphabet-blackboard-265076_1554105552.jpg

Degustător de ulei comestibil

bookcase-books-bookshelves-256541_1554105561.jpg

Didactica limbii române ca limbă străină

aisle-business-buy-811107.jpg

E-servicii și Protecția Informațiilor în Medii Digitale

action-adult-chainsaw-209229.jpg

Fasonator mecanic

aerial-aerial-shot-agriculture-1595108.jpg

Geomatică în agricultură

active-bikes-cyclist-264073_1554188706.jpg

Gimnastică de întreținere pentru persoanele de vârsta a 3-a

adolescent-business-computer-1595391_1554105553.jpg

Grafică asistată de calculator

capsules-cure-drug-415825_1554187926.jpg

Implementarea standardelor de calitate în unitățile farmaceutice

cables-close-up-computer-257736_1554190030.jpg

Inițiere în domeniul electric

apple-black-and-white-black-and-white-169573.jpg

Inițiere în utilizarea soft-ului CATIA (Computer Aided Three dimensional Interactive Application)

abc-alphabet-blackboard-265076_1554105552.jpg

Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă

abstract-ai-art-373543_1554189446.jpg

Instalații electrice la bordul navelor

biology-clinic-doctor-4154_1554189219.jpg

Instruire în vederea utilizării infrastructurii, laboratoarelor și echipamentelor de cercetare-dezvoltare din Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați

cables-close-up-connection-159304.jpg

Internet – Comunicare și Căutare de Informații

active-bikes-cyclist-264073_1554188706.jpg

Kinetoterapie pentru persoanele de vârsta a 3-a

capsules-cure-drug-415825_1554187926.jpg

Legislația farmaceutică – actualități

appointment-appointment-book-blur-40568_1554187926.jpg

Legislația medicamentului – falsificare și contrafacere

book-bookcase-books-1166657.jpg

Limba engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ neogreacă/ română*

architectural-design-architecture-book-shelves-1319855.jpg

Limba româna – pentru cetățenii străini aflați temporar în România

book-shelves-book-stack-bookcase-207662.jpg

Limba română ca limbă străină. Nivel de competență lingvistică A1

book-shelves-book-stack-bookcase-207662.jpg

Limba română ca limbă străină. Nivel de competență lingvistică A2

book-shelves-book-stack-bookcase-207662.jpg

Limba română ca limbă străină. Nivel de competență lingvistică B1

book-shelves-book-stack-bookcase-207662.jpg

Limba română ca limbă străină. Nivel de competență lingvistică B2

book-bookcase-books-1166657.jpg

Limbă, cultură și civilizație românească

business-charts-commerce-265087.jpg

Managementul carierei profesionale

adult-business-businessman-374820.jpg

Managementul și gestiunea documentelor

business-chimneys-dirty-2391.jpg

Manageri energetici din industrie

black-and-white-factory-industrial-plant-415945_1554121808.jpg

Manageri energetici pentru localități

abc-alphabet-blackboard-265076_1554105552.jpg

Marketing – management (în limba engleză)

books-classroom-college-289738_1554105562.jpg

Marketingul și valorificarea competențelor profesionale

adolescent-business-computer-1595391_1554105553.jpg

Metode de valorificare a subproduselor din vinificație

adolescent-business-computer-1595391_1554105553.jpg

Metode și tehnici de reducere a impactului asupra mediului a deșeurilor din industria vinificației

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare