Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată: 1-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 • Biochimie;
 • Microbiologie;
 • Principii de conservare a produselor alimentare;
 • Utilaj în industria alimentară;
 • Tehnologia cărnii si subproduselor;
 • Tehnologia vinului;
 • Tehnologia laptelui;
 • Tehnologia panificaţiei;
 • Alimentaţie publică si alimentaţie în turism;
 • Comportamentul consumatorului;
 • Managementul calităţii si siguranţei alimentelor;
 • Falsificari ale produselor alimentare si identificarea lor;
 • Cercetare de marketing;
 • Management financiar si tehnici financiar contabile;
 • Strategii europene ale alimentului si de securitate alimentară ;
 • Legislaţie si protecţia consumatorilor;
Detalii curs:
Coordonator program: Prof. dr ing. Camelia VIZIREANU
 
Competențe:
C1: Identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice stiintei alimentului si sigurantei alimentare
C2: Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalatiilor si echipamentelor de industrie alimentara;
C3: Supravegherea, conducerea, analiza si proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime pana la produs finit;
C5: Managementul productiei, controlul calitatii produselor alimentare si realizarea proceselor de marketing.
CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in munca, punctualitate si asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale, creativitate, bun simt, gandire analitica.
CT3. Utilizarea eficienta a diverselor cai si tehnici de invatare – formare pentru achizitionarea informatiei de baze de date bibliografice si electronice atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala, precum si evaluarea necesitatii si utilitatii motivatiilor extrinseci si intrinseci ale educatiei continue.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare