Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată: 1-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Microeconomie;
 • Contabilitate în comerț, turism și servicii;
 • Managementul afacerilor;
 • Marketing;
 • Economia întreprinderii;
 • Macroeconomie;
 • Economia comerțului;
 • Merceologie;
 • Management în comerț, turism, servicii;
 • Economia turismului;
 • Responsabilitate socială corporatistă;
 • Economia serviciilor;
 • Asigurări sociale;
 • Dreptul afacerilor;
 • Tehnica operațiunilor de turism;
 • Servicii bancare.
 
Coordonator program: Prof. univ. dr ec. Nicoleta CRISTACHE
 
Competențe:
C1.1 Descrierea paradigmelor, conceptelor şi teoriilor economice privind influenţa mediului extern asupra întreprinderii/ organizaţiei;
C2.1 Identificarea conceptelor şi teoriilor economice asociate întreprinderii/ organizaţiei;
C3.1 Identificarea implicaţiilor economice asociate funcţionării şi administrării unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei;
C4.1 Identificarea şi des-crierea conceptelor de planificare, organizare, coordonare şi control al activităţii resurselor umane;
C5.1 Descrierea conceptelor, teoriilor şi metodologiilor de administrare a bazelor de date specifice administrării afacerilor;
C2.5 Elaborarea unei analize privind relaţiile cu implicaţii economice dintre subdiviziunile întreprinderii/ organizaţiei;
Comptetențe transversale:
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare