Programe de conversie profesională

 1. Dată începere curs: 1-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Chimie generală;
 • Chimie anorganică. Nemetale;
 • Chimie anorganică. Metale;
 • Chimie analitică;
 • Bazele chimiei organice;
 • Chimie organică. Compuși cu funcțiuni;
 • Chimie analitică. Analize instrumentale;
 • Chimie fizică. Termodinamică;
 • Chimie organică compuși heterociclici;
 • Chimie fizică. Electrochimie;
 • Coloizi;
 • Biochimie analitică;
 • Bazele fizico-chimice ale tehnologiei chimice;
 • Biochimie generală;
 • Chimia mediului;
 • Statistica și prelucrarea datelor în chimie.
Coordonator program: Prof. dr. Rodica Mihaela DINICĂ
 
Competențe:
C1. Operarea cu noțiuni de structură și reactivitate a compușilor chimici;
C1.1. Recunoașterea și descrierea conceptelor, abordărilor, teoriilor, metodelor și modelelor elementare privitoare la structura și reactivitatea compușilor chimici;
C1.2. Explicarea și interpretarea unor proprietăți, concepte, abordări, teorii, modele și noțiuni fundamentale de structură și reactivitate a compușilor chimici;
C2. Determinarea compoziției, structurii și proprietăților fizico-chimice a unor compuși chimici;
C2.1. Identificarea conceptelor și a metodelor utilizate prin determinarea compoziției structurii și a proprietăților fizico-chimice ale compușilor chimici;
C2.2. Descrierea și interpretarea metodelor și tehnicilor folosite la determinarea structurii și a proprietăților compușilor chimici; prelucrarea și interpretarea rezultatelor;
C3. Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză, și interpretarea rezultatelor, cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;
C4. Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniul chimiei;
C5. Urmărirea, adaptarea și controlul proceselor chimice și fizico-chimice în laborator;
C6. Efectuarea analizelor și asigurarea controlului calității prin metode și tehnici specifice;
CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil cu respectarea legislației și deontologiei specifice domeniului sub asistență calificată;
CT2. Realizarea unor activități în echipă multidisciplinară utilizând abilități de comunicare interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse;
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare