Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată: 1-10-2020;
 2. Durată: 560 ore de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Filozofie;
 • Drept constituțional. Partea generală;
 • Drept civil. Dreptul de proprietate;
 • Mass media și opinia publică;
 • Drept constituțional. Instituții politice;
 • Drept internațional public;
 • Sociologie;
 • Protecția juridică a drepturilor omului;
 • Comunicare și relații publice;
 • Instituții de drept administrativ;
 • Dreptul Uniunii Europene;
 • Orientare în carieră;
 • Relațiile de familie și protecția drepturilor copiilor;
 • Managementul serviciilor publice;
 • Demografie. Populație și dezvoltare;
 • Instituții de drept financiar și fiscal.
Detalii curs:
Plan de învățământ
Coordonator program: Prof. univ. dr. Florin TUDOR
 
Competențe:
C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în domeniul juridic;;
C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în domeniul juridic;
C1.2. Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru explicarea și interpretarea conceptelor și teoriilor specifice domeniului dreptului;
C2.1 Definirea și clasificarea teoriilor, paradigmelor și principiilor utilizate în studiul dreptului;
C3.1 Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc și european și a principalelor instrumente juridice internaționale;
C4.1 Definirea conceptelor și analiza acestora, precum și a metodelor și teoriilor utilizate în interpretarea și compararea instituțiilor din dreptul național, dreptul european și dreptul altor state;
C4.2 Interpretarea raportului dintre instituțiile dreptului român și cele ale dreptului european și dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative și interpretative;
C5.1. Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislație, doctrină și jurisprudență) aplicabile la o problemă de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice.
C6.1. Identificarea corectă a reglementărilor legale și utilizarea raționamentelor juridice.
CT1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului;
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate) cu respectarea palierelor ierarhice;
CT3 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare