Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată:01-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Algebră liniară;
 • Analiză matematică;
 • Geometrie sintetică în plan;
 • Logică matematică;
 • Algebră;
 • Analiză matematică;
 • Geometrie sintetică în spațiu;
 • Bazele informaticii;
 • Analiză matematică;
 • Geometrie analitică;
 • Elemente de aritmetică și teoria numerelor;
 • Elemente de combinatorică și teoria grafurilor;
 • Probabilități și statistică matematică;
 • Metodica predării matematicii;
 • Aplicații ale matematicii în științele naturii;
 • Bazele informaticii;
 • Elaborare lucrare de absolvire
Coordonator program: Conf. dr. Jenică CRÎNGANU
 
Competențe:
C1.1 -Identificarea noțiunilor, descrierea teoriilor şi utilizarea limbajului specific;
C1.2 -Explicarea şi interpretarea corectă a conceptelor matematice, folosind limbajul specific;
C2.1 -Identificarea noțiunilor de bază utilizate în descrierea unor fenomene şi procese;
C2.2-Interpretarea rezultatelor prelucrării datelor;
C3.1 -Identificarea noțiunilor de bază folosite în construcția şi specificarea algoritmilor;
C3.2- Interpretarea datelor şi explicarea etapelor care intervin în probleme rezolvabile prin algoritmi;
CT1 -Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile față de domeniul ştiințific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potențial în situații specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare