Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată: 1-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 • Ştiinţă, tehnică şi civilizaţie;
 • Metodica predării educaţiei tehnologice;
 • Managementul calităţii şi resurselor;
 • Surse de poluare şi protecţia mediului;
 • Electrotehnică;
 • Politici de marketing;
 • Tehnologii alimentare şi gastrotehnică;
 • Transportul şi distribuţia energiei electrice;
 • Tehnologii şi materiale lemnoase;
 • Tehnologii şi echipamente de protejare şi epurare a apelor;
 • Tehnologii de design şi limbaj grafic;
 • Tehnologii agricole;
 • Instalații electrice interioare;
 • Surse regenerabile de energie;
 • Organizarea mediului;
 • Tehnologia informaţiei şi comunicării;
 • Sisteme de comunicaţii;
 • Sisteme de transport;
 • Tehnologii şi materiale metalice;
 • Tehnologii şi materiale textile şi de pielărie.
 
Coordonator program: Conf. univ. dr. ing. Ciprian VLAD

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare