Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată: 12-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei;
 • Pachete de aplicații;
 • Instruire asistată de calculator. E-learning;
 • Limba engleză tehnică;
 • Algoritmică;
 • Limbaje de programare;
 • Baze de date;
 • Sisteme de operare;
 • Metode şi tehnici de programare;
 • Structuri de date implementate dinamic;
 • Elemente de grafuri şi combinatorică;
 • Reţele de calculatoare. Securitatea informaţiei;
 • Multimedia şi hypermedia;
 • Programare orientată pe obiecte;
 • Proiectare asistată de calculator;
 • Proiectarea, realizarea şi testarea aplicaţiilor informatice.
 
Coordonator program: Ş. l. dr ing. Elena Cristina ANTON
 
Competențe:
C1.1 Utilizarea adecvată în comunicrea profesională a conceptelor proprii calculabilităţii, complexităţii, paradigmelor de programe şi modelării sistmelor de calcul şi comunicaţii;
C2.3 Construirea unor componente hardware, software şi de comunicaţii folosind metode de proiectare, limbaje, algoritmi, structuri de date, protocoale şi tehnologii;
C3.5 Dezvoltarea şi implementarea de soluţii informatice pentru probleme concrete;
C4.1 Identificarea şi descrierea elementelor definitorii ale performanţelor sistemelor hardware, software, software şi comunicaţii
C5.4 Utilizarea adecvată a standardelor de calitate, siguranţă şi securitate în prelucrarea informaţiilor;
CT1- Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia profesiei.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare