Programe de conversie profesională

 1. Dată începere curs: 01-10-2020;
 2. Durată: 580 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Bazele informaticii
 • Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare
 • Algoritmică și programare
 • Pachete de aplicații pentru prelucrarea datelor
 • Baze de date;
 • Programare orientată obiect în C++;
 • Analiza și proiectarea algoritmilor;
 • Tehnologii Web;
 • Metodologii și tehnici de dezvoltare a aplicațiilor informatice;
 • Proiectarea și administrarea bazelor de date;
 • Analiza, proiectarea și realizarea unui site;
 • Managementul proiectelor informatice;
 • Proiecte informatice;
 • Sisteme informatice de asistare a deciziei;
Cod RNCIS: L40702005020
 
Detalii curs:
Coordonator program: Ş. l. dr ing. Elena ANTON
 
Competențe:
C2. Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul , de operare și ale Internetului;
C3. Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specific;
C4. Dezvoltarea de componențe pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi , tehnici și limbaje de programare evaluate;
C5. Dezvoltarea de aplicatii informatice care utilizeaza baze de date, resurse multimedia și tehnologii client-server/servicii web;
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare