Programe de conversie profesională

 1. Dată începere curs: 1-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 • Statutul de știință al sociologiei;
 • Istoria sociologiei;
 • Metodologia cercetării sociologice: etapele investigației, metode de cercetare;
 • Metodologia cercetării sociologice: tehnici și instrumente de cercetare;
 • Etică și deontologie profesională;
 • Organizarea socială: structura socială;
 • Organizarea socială: stratificarea socială;
 • Sociologia organizațiilor;
 • Autoritate și putere: putere politică, tipuri de autoritate, tipuri de guvernare;
 • Autoritate și putere: societatea civilă, societatea democratică, pluralism, opinia publică, comportament politic;
 • Metodica predării sociologiei;
 • Sociologia comunicării, opiniei publice și mass-media;
 • Socializarea: rolul socializării, teorii ale socializării;
 • Socializarea: tipuri de socializare, agenți de socializare;
 • Devianță și conformitate;
 • Statistică socială.
Detalii curs:
Plan de învățământ
Coordonator program: Lector dr. Luminița IOSIF
 
Competențe:
Unităţi de competenţă generale C1. Proiectarea și realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare și analiză de date sociale) în organizații și comunități, cercetări culturale, studii de piață etc.; C2. Identificarea, analiza (explicarea) şi soluționarea de probleme și conflicte sociale în organizații și comunități; C3. Diagnoza problemelor sociale/sociologice și analiza și aplicarea de politici publice şi sociale; C4. Gestionarea sistemelor de date sociale; C5. Consiliere profesională şi de integrare socială; C6. Analiza comunicării sociale.   
Competențe transversale: CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate și răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă. CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba romană, cât și într-o limba de circulație internațională.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare