Programe de conversie profesională

  1. Perioadă estimată: 1-10-2020;
  2. Durată: 560 de ore;
  3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
1. Biologie animală ;
2. Biologie vegetală ;
3. Biochimie;
4. Știința solului;
5. Microbiologie;
6. Ecologie;
7. Anatomia și fiziologia omului;
8. Protecția mediului;
9. Evoluționism;
10. Genetica;
11. Hidrologie și oceanografie;
12. Atmosfera și calitatea aerului;
13. Statistică ecologică;
14. Metodica predării biologiei.
Coordonator program: Ş. l. dr biolog Cecilia ȘERBAN
 
Competențe:
C1 -  Identificarea și utilizarea principalelor legități, noțiuni și concepte specifice Ecologiei și protecției mediului.
C1.1 Definirea principiilor și legilor aplicabile în Ecologie și protecția mediului pentru abordarea problemelor specifice Ecologiei și protecției mediului.
C2 - Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii științifice fundamentale conexe.
C2.1 Definirea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza din domenii complementare (fizică, geografie, biologie, chimie) pentru facilitarea realizării conexiunilor necesare în Ecologie si protecția mediului.
C2.2 Definirea conceptelor/ fenomenelor implicate în Ecologie și protecția mediului folosind instrumentele domeniilor conexe (fizica, geografie, biologie, chimie).
C3 - Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii si tehnologiilor pentru activități de măsurare si monitorizare.
CT1 - Aplicarea strategiilor de munca eficienta si responsabila, de punctualitate, seriozitate si răspundere personala, pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala.
CT2 - Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere ierahice.
CT3 - Documentarea în limba româna si cel puțin într-o limba străină, pentru dezvoltarea profesionala si personala, prin formare continua si adaptarea eficientă la noile descoperiri științifice
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare