Programe de conversie profesională

of
 1. Perioadă estimată: 12-10-2019;
 2. Durată: 580 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Biologie animală;
 • Biologie vegetală;
 • Biochimie;
 • Știința solului;
 • Biologie animală;
 • Biologie vegetală;
 • Biochimie;
 • Ecologie;
 • Anatomia și fiziologia omului;
 • Protecția mediului;
 • Fizica mediului;
 • Genetica;
 • Hidrologie și oceanografie;
 • Atmosfera și calitatea aerului;
 • Geografie;
 • Statistică ecologică.
Coordonator program: Ş. l. dr biolog Cecilia ȘERBAN
 
Competențe:
C1.1- -Definirea principiilor şi legilor aplicabile în Ecologie şi protecţia mediului pentru abordarea problemelor specifice Ecologiei şi protecţiei mediului;
C2.1- Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domenii complementare (fizică, geologie, geografie, biologie, chimie, matematică) pentru facilitarea realizării conexiunilor necesare în Ecologie şi protecţia mediului;
C2.2-Definirea conceptelor/ fenomenelor implicate în Ecologie şi protecţia mediului folosind instrumentele domeniilor conexe (fizică, geologie, biologie, chimie, matematică);
C3-Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activitati de măsurare şi monitorizare;
CT1- Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională;
CT2-Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierahice;
CT3- Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare