Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată: 1-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Fonetică și fonologie;
 • Ortografie;
 • Punctuație;
 • Teoria literaturii;
 • Lexicologie;
 • Morfologie;
 • Teoria literaturii;
 • Folclor;
 • Morfologie;
 • Sintaxă;
 • Literatură română. Genuri și specii literare;
 • Semantică;
 • Sintaxă;
 • Stilistică;
 • Literatură română. Genuri și specii literare;
 • Retorică și argumentare;
 
Coordonator program: Lector dr Gina NECULA
 
Competențe:
C1.1 Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare şi comparatisticii; cunoaşterea unor metode de analiză specifice studiului interdiscplinar al ştiinţelor umaniste;
C2.2 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, explicarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba modernă;
C3.2 Explicarea si interpretarea realităţii lingvistice contemporane. Explicarea principalelor linii de evoluţie a limbii române, a diferenţelor dintre normă şi uz;
C3.3 Analiza sub aspect lingvistic a oricărui act de comunicare orală sau scrisă; utilizarea informaţiei teoretice în aplicaţii practice (predarea limbii române,monitorizarea şi optimizarea comunicării verbale etc.);
C4.2 Explicarea formelor de evoluţie a literaturii române (epoci, curente, genuri etc.) şi interpretarea fenomenului literar în context istoric şi cultural. Explicarea unor concepte cheie în înţelegerea literaturii român precum şi interpretarea textului folcloric.
CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specific;
CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare