Programe de conversie profesională

 1. Domeniul de licență: Istorie
 2. Perioadă estimată: 1-10-2021;
 3. Durată: 560 ore de ore;
 4. Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 • Introducere în istorie şi ştiinţele auxiliare ale istoriei
 • Istoriografie
 • Preistoria şi istoria veche a României
 • Istoria antică
 • Istoria medievală a românilor
 • Istoria Evului mediu universal
 • Metodica predării istoriei
 • Istoria şi teoria artei
 • Istoria modernă a românilor
 • Istoria modernă universală
 • Istoria mentalităţilor europene
 • Informatică aplicată
 • Istoria contemporană a României
 • Istoria contemporană universală
 • Istoria integrării europene
 • Istoria comparată a comunismului.
Coordonator program: Prof. univ. dr. Arthur TULUŞ
 
Competențe vizate: Îmbunătățirea capacităților de analiză și sinteză, deprinderea tehnicilor de organizare și planificare, perfecționarea metodelor de comunicare în scris și orale de factură științifică, abilități privind managementul informației, capacitatea de a lua decizii și de a soluționa probleme; discernământul necesar pentru evaluări și autoevaluări obiective, aptitudinea de a lucra în echipă, abilitatea de a colabora cu specialiști din alte domenii, disponibilitatea de a aprecia diversitatea și multiculturalitatea; capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite, abilități de cercetare, putința de a învăța și crea, deschiderea pentru a înțelege cultura și obiceiurile altor etnii, abilitatea de a concepe și a derula proiecte, preocuparea pentru calitate.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare