Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată:12-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Limba engleză. Fonetică și fonologie;
 • Limba engleză. Morfologie;
 • Cultură şi civilizaţie în spaţiul anglofon;
 • Curs practic de limba și literature engleză;
 • Limba engleză. Sintaxă;
 • Limba engleză. Lexicologie;
 • Literatur engleză și americană. Poezie și teatru;
 • Limba engleză. Semantică și stilistică;
 • Literatur engleză și americană. Proză
 • Metodica predării limbii engleze;
 • Limba engleză. Pragmatică și socio-lingvistică.
Coordonator program: Conf. dr. Ioana MOHOR-IVAN
 
Competențe:
C1.1 Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare şi comparatisticii; cunoaşterea unor metode de analiză specifice studiului interdiscplinar al ştiinţelor umaniste;
C2.2 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, explicarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba modernă;
C3.1 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne engleze în varianta sa standard și definirea conceptelor lingvistice de bază specifice limbii moderne engleze.
C3.2 Explicarea si interpretarea realităţii lingvistice contemporane. Explicarea principalelor linii de evoluţie a limbii române, a diferenţelor dintre normă şi uz;
C4.1 Precizarea și descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii moderne engleze.
C4.2 Explicarea poziției operelor literare în contextul cultural anglofon și raportarea lor la tradițiile literare din cultura engleză și americană.
CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specific;
CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare