Programe de conversie profesională

 1. Perioadă estimată: 1-10-2020;
 2. Durată: 560 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Metodica și practica predării educației fizice și sportului;
 • Metodica și practica predării gimnasticii în școală;
 • Metodica și practica predării atletismului în școală;
 • Metodica și practica predării fotbalului în școală și handbalului în școală;
 • Hidrokinetoterapie;
 • Metodica și practica predării voleiului în școală;
 • Activități motrice de timp liber;
 • Managementul competiției sportive;
 • Metodica și practica predării baschetului în școală;
 • Evaluare motrică și somatofuncțională;
 • Activități motrice adaptate;
 • Metodica predării lecției de educației fizică prin jocuri de mișcare;
 • Planificare și evidență în educație fizică și sport școlar;
 • Metodica predării șahului în școală;
 • Elemente de tactică și strategie în jocul de șah;
 • Strategii de realizare a reprezentativei școlare.
Coordonator program: Prof. univ. dr. Claudiu MEREUȚĂ
 
Competențe:
C1.1 Identificarea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi a modelelor privind proiectarea şi planificarea în activităţile de educaţie fizică şi sport;
C2.2 Argumentarea, interpretarea, operarea cu concepte privind omul – sistem bio-psiho-social hipercomplex şi aplicarea metodologiei generale de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ specific activităţilor de educaţie fizică şi sportive;
C3.1 Identificarea elementelor ambientale specifice aplicării tehnicilor şi a metodelor de diagnosticare stadială (primară) a nivelului creşterii, dezvoltării şi a calităţii motricităţii activităţilor de educaţie fizică şi sport;
C4.2 Explicarea mecanismelor motricităţii generale şi a mijloacelor educaţiei fizice şi sportului;
C5.2 Utilizarea metodelor proprii ştiinţelor înrudite pentru prelucrarea şi interpretarea rezultatelor;
C6.1 Identificarea cadrului legal şi organizaţional privind utilizarea metodelor de management al activităţilor de educaţie fizică şi sport în contextul general al cererii şi ofertei de servicii specific.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare