Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 24 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Competențe, instrumente și rezultate în antreprenoriatul social și comunitar;
  • Strategii și modele de dezvoltare a afacerilor în domeniul social și comunitar;
  • Tehnici de comunicare și negociere în Social Business
Detalii curs:
Coordonator program: Conf. univ. dr. Carmen Alexandrache
 
Competențe:
C4.2 Explicarea și interpretarea de situații/procese concrete din domeniul comerțului, turismului și serviciilor pe baza conceptelor și principiilor  evidenței contabile și a utilizării indicatorilor pentru explicarea și interpretarea situațiilor analizate
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare