Cursuri de formare continuă

 1. Durată: 60 de ore;
 2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Mod de desfășurare: 30 ore la distanță (ID); 30 ore întâlniri directe (IF).
 
TEMATICĂ
 • Conţinutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:
 • Legislație în domeniul energetic. Standarde de referință în domeniu
 • Noțiuni de eficientă energetică
 • Cunoștințe de bază de termoenergetică și echipamente termoenergetice
 • Elemente generale despre surse de producere a energiei (termice si/sau electrice) – combustibil convențional
 • Elemente privind surse alternative de energie
 • Măsurarea mărimilor neelectrice (temperaturi, presiuni, debite, nivele, emisii)
 • Întocmirea și analiza auditurilor termoenergetice
 • Elaborarea programelor de eficientă energetică
 • Evaluarea economică și surse de finanțare a programelor de eficientă energetică
Planul de învățământ are discipline și număr de ore impuse de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - Departamentul pentru eficientă energetică prin Decizia nr. 2794/17.12.2014.
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
Detalii curs:
Coordonator program: Ş. l. dr ing. Gelu GURGUIATU
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 
 
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare