Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 25 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Internet - navigare, strategii pentru căutarea de informații;
  • Tehnologii de comunicare în Internet - email, web, rețele sociale, transmitere şi partajare de conținut digital.
Detalii curs:
Coordonator program: Șl. dr. ing. Adina COCU
 
Competențe:
C5.2 Utilizarea unor cunoștințe interdisciplinare pentru adaptarea sistemului informatic în raport cu cerințele domeniului de aplicații
C5.4 Utilizarea adecvată a standardelor de calitate, siguranță și securitate în prelucrarea informațiilor
 
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare