Cursuri de formare continuă

  1. Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ
  • Controlul și expertiza produselor alimentare
  • Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
Detalii curs:
Coordonator program: Conf. dr. ing. Gabriela IORDĂCHESCU
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 
Competențe:
Competențe vizate:
C5.1 Descrierea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază folosite în controlul calităţii şi expertiza produselor alimentare, referitoare la chimia compuşilor care determină calitatea şi trasabilitatea produselor alimentare, la transformările pe care aceştia le suferă în cursul prelucrării, transportului şi depozitării, la aparatura şi metodele de determinare şi analiză a acestor compuşi şi la legislaţia din domeniu.
C5.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru soluţionarea problemelor legate de controlul calităţii şi expertiza produselor alimentare.
Competențe speciale:
Capacitatea de exercitarea analizei senzoriale pentru uleiul comestibil;
Capacitatea de a clasifica organoleptic uleiurile comestibile și de a face intercorelații cu alte metode de investigație.
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare