Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 180 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Mașini electrice;
  • Măsurători electrice;
  • Tablouri electrice;
  • Automatizări electrice navale;
  • Instalații electrice navale.
Detalii curs:
Coordonator program: Conf. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
 
Competențe:
C3.1 Descrierea principiilor de funcționare a transformatoarelor, a convertoarelor statice, electromecanice, a echipamentelor electrice, a principalelor surse de perturbații electromagnetice, precum și a normelor privind compatibilitatea electromagnetică (CEM) a echipamentelor electrice și electronice;
C3.2 Explicarea şi interpretarea regimurilor de funcționare ale convertoarelor statice, electromecanice, a echipamentelor electrice şi electromecanice;
C4.1 Descrierea adecvată a conceptelor și principiilor de bază ale tehnicilor de măsurare și achiziție de date specifice ingineriei electrice;
C4.3 Aplicarea principiilor de bază ale tehnicii măsurării și achiziției de date pentru determinarea mărimilor electrice și neelectrice în sistemele electromecanice
 
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare