Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 40 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Realizarea activităților de prevenire şi protecție;
  • Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă;
  • Instruirea lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă;
  • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității şi sănătății în muncă.
Detalii curs:
Coordonator program: Prof. dr. ing. Gheorghe GURĂU
 
Competențe:
C2.5. Elaborarea completă a documentației tehnice, economice și manageriale, asociate proiectelor profesionale specifice ingineriei si managementului.
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare