Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 30 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ
  • Gramatică normativă
  • Scriitori și texte literare românești canonice
  • Training și consiliere pedagogică
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
Detalii curs:
Coordonator program: Lect. dr. Gina NECULA
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 
Competențe:
Competențe profesionale:
C2. Comunicarea eficientă, scrisă și orală, în limba română.
C3 Descrierea sistemului fonetic, lexical și gramatical al limbii române și utilizarea acestuia în producerea și traducerea de texte și în interacțiunea verbală.
C4 Analiza și prezentarea fenomenelor linvistice în contextul culturii de referință.
Competențe transversale:
CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi și literaturi în deplină concordanță cu etica profesională.
CT2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice.
CT3 Organizarea unui proect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activități de informare, prin proiecte în echipă și prin participarea la programe instituționale de dezvoltare personală și profesională.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare