Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 25 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • E-servicii - web, email, stocare conţinut digital în Internet, comunicare online- video, comerț electronic;
  • Securizarea informațiilor - protecția conţinutului şi a datelor personale în medii digitale.
Detalii curs:
Coordonator program: Șl. dr. ing. Adina COCU
 
Competențe:
C5.2 Utilizarea unor cunoștințe interdisciplinare pentru adaptarea sistemului informatic în raport cu cerințele domeniului de aplicații;
C5.4 Utilizarea adecvată a standardelor de calitate, siguranță și securitate în prelucrarea informațiilor.
 
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare