Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 24 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Reglementări naționale în industria farmaceutică;
  • Adaptarea cadrului normativ național la reglementările europene în materia industriei farmaceutice.
Detalii curs:
Coordonator program: Conf. univ. dr. Olimpia DUMITRIU - BUZIA
 
Competențe:
C 6.1 Descrierea conceptelor,  teoriilor, metodelor și legislației specifice medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare