Cursuri de formare continuă

books-classroom-close-up-289737_1554105561.jpg

Modelare în mecatronică

blur-books-close-up-159866_1554105560.jpg

Predarea-învățarea integrată a conținutului și a limbii române ca limbă străină în cadrul disciplinelor socio-umane

bookcase-books-bookshelves-256541_1554105561.jpg

Pregătire teoretică în domeniul gazelor naturale pentru instalatori autorizați PGIU, PGNC, PGD, PGT,EGIU, EGNC, EGD, EGT

art-board-game-challenge-163064_1554105557.jpg

Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni gradul I

art-board-game-challenge-163064_1554105557.jpg

Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni gradul IIa

art-board-game-challenge-163064_1554105557.jpg

Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni gradul IIb

art-board-game-challenge-163064_1554105557.jpg

Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni gradul III a

art-board-game-challenge-163064_1554105557.jpg

Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni gradul IIIb

art-board-game-challenge-163064_1554105557.jpg

Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni gradul IVa

art-board-game-challenge-163064_1554105557.jpg

Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni gradul IVb

art-art-materials-business-632470_1554105556.jpg

Pregătire teoretică în vederea obținerii calității de verificator de proiecte, responsabili tehnici cu execuția și experți tehnici de calitate și extrajudiciari

adolescent-business-computer-1595391_1554105553.jpg

Prelucrarea computerizată a imaginii. Tehnici avansate de grafică pe calculator

blackboard-business-chalkboard-355988_1554105559.jpg

Proiectarea și administrarea rețelelor de calculatoare

alphabet-bright-business-256502_1554105554.jpg

Proiectarea și administrarea site-urilor web

abc-alphabet-blackboard-265076_1554105552.jpg

Reglementări naționale și internaționale privind depistarea fraudelor alimentare

books-classroom-close-up-289737_1554105561.jpg

Româna ca limbă straină

bookcase-books-bookshelves-256541_1554105561.jpg

Româna ca limbă străină. An pregătitor

blackboard-business-chalkboard-355988_1554105559.jpg

Proiectarea structurilor metalice

art-art-materials-business-632470_1554105556.jpg

Sisteme de management în achizițiile publice din proiectele cu finanțare europeană

alphabet-bright-business-256502_1554105554.jpg

Sisteme inteligente pentru asistarea deciziei în afaceri (business intelligence)

adolescent-business-computer-1595391_1554105553.jpg

Tehnica redactării corecte a unui curriculum vitae

art-board-game-challenge-163064_1554105557.jpg

Tehnologii moderne de vinificație

blur-books-close-up-159866_1554105560.jpg

Universitatea vârstei a treia – U3A

books-classroom-college-289738_1554105562.jpg

Validarea metodelor analitice

adult-blur-book-258353_1554105553.jpg

Vehicule aeriene fără pilot pentru o agricultură eficientă

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare