Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 120 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Formarea competențelor de comunicare în limba română ca limbă străină:- receptare a mesajului oral, ascultarea; - exprimarea orală, vorbirea; - mesajului scris, citirea; - exprimare scrisă, scrierea.
  • Metode și tehnici de abordare a gramaticii în plan funcțional.
  • Strategii didactice în predarea limbii române ca limbă străină.
  • Tehnici interactive în proiectarea materialelor didactice.
Detalii curs:
Coordonator program: Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA
 
Competențe:
CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă și literatură în deplină concordanță cu etica profesională.
CT2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea rolurilor specifice.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare