Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 20 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Utilizarea infrastructurii, laboratoarelor și echipamentelor de cercetare - dezvoltare din Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați.
Detalii curs:
Coordonator program: Conf. univ. dr. ing. Ion VONCILĂ
 
Competențe:
C5.3 Aplicarea metodelor de analiză a sistemelor de reglare automată, pentru determinarea performanțelor sistemelor electromecanice.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare