Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 40 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Presortarea materialului lemnos brut;
  • Secționarea materialului lemnos;
  • Oprirea crăpării pieselor;
  • Întreținerea corespunzătoare a fierăstraielor mecanice.
Detalii curs:
Coordonator program: Prof. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU
 
Competențe:
C1.4. Utilizarea adecvată de criterii si metode de evaluare standard, pentru analiza și aprecierea calitativă și cantitativă a unor fenomene, procese și teorii specifice, precum și pentru prelucrarea și interpretarea rezultatele proceselor caracteristice domeniului.
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare