Cursuri de formare continuă

  1. Comunicare în mediul profesionalDurată: 180 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ
  • Tehnici de comunicare verbală și nonverbală
  • Comunicare și PR
  • Purtătorul de cuvânt
  • Comunicarea cu presa
  • Comunicare interculturală/ interetnică în instituțiile multinaționale
  •  Comunicare specializată în mediul de afaceri
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
Detalii curs:
Coordonator program: Prof. univ. dr. Simona ANTOFI
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 
Competențe:
C2.2 Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în comunicare;
C3.1 Identificarea şi utilizarea principalelor teorii cu privire la comunicarea mediatică, la segmentarea publicului ţintă, la dinamica diverselor tipuri de audienţă / public;
C4.1 Identificarea și descrierea mediului comunicațional în care organizaițile naționale sau locale își globalizează activitatea;
CT1 Comportarea onorabilă responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația profesiei.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare