Programe de conversie profesională

 1. Domeniul de licență: Limbă și literatură
 2. Dată începere curs: 12-10-2022;
 3. Durată: 560 de ore;
 4. Număr de credite: 120
 5. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Fonetica limbii franceze;
 • Limba franceză contemporană: categorii gramaticale;
 • Istorie şi civilizaţie în spaţiul fracofon;
 • Curs practic de limbă franceză: gramatică şi vocabular;
 • Limba franceză contemporană: morfosintaxă;
 • Limba franceză contemporană: formarea cuvintelor şi relaţii semantice;
 • Cultură şi civilizaţie în spaţiul fracofon;
 • Curs practic de limbă franceză: exprimare orală şi în scris;
 • Limba franceză contemporană: sintaxa frazei;
 • Literatură şi civilizaţie în spaţiul francofon;
 • Curs practic de limbă franceză: acte de limbaj şi tipuri textuale;
 • Didactica predarii limbii francize;
 • Limba franceză contemporană: modalizare şi deixis;
 • Literatură şi civilizaţie în spaţiul francofon;
 • Curs practic de limbă franceză: analiză şi producere de text;
 • Lingvistică aplicată.
 
Coordonator program:
         Lector dr. Marius MUNTEANU
 
Competențe: CP1 Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul limbii şi culturii franceze. CP2 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba franceză. CP3 Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii franceze şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală. CP4 Analiza şi prezentarea diverselor tipuri de texte din limba franceză în contextul culturii de care aparţin şi medierea comunicării interculturale. Competenţe transversale: CT1 Utilizarea componentelor domeniului Limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională. CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. CT3 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională. 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare