Programe de conversie profesională

  1. Domeniul de licență: Limbă și literatură
  2. Dată începere curs: 1-10-2022;
  3. Durată: 560 de ore;
  4. Număr de credite: 120
  5. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
Semestrul  I 
1. Lingvistică generală
2. Teoria literaturii
3. Limba română contemporană. Fonetică fonologie. Lexicologie
4. Literatura română veche, premodernă și modernă
Semestrul  II 
5. Literatura comparată
6. Srategii de comunicare
7. Etnologie și folclor
8. Istoria limbii române
9. Literatura română. Epoca Marilor Clasici
Semestrul  III 
10. Teoria culturii
11. Limba română contemporană. Morfologia
12. Literatura română. Epoca Marilor Clasici
13. Literatura română interbelică. Poezia și critica literară
Semestrul  IV 
14. Limba română contemporană. Sintaxă
15. Literatura română interbelică. Proza si dramaturgia. 
16. Literatura română postbelică
17. Analiza discursului literar și nonliterar românesc
 
Coordonator program:
        Conf. univ. dr. Oana CENAC
 
Competențe:
Competențe vizate: să utilizeze în mod eficient și în mod interdisciplinar informații din domeniul literaturii sau al lingvisticii române; să predea, prin metode moderne, cunoștințe de literatură sau limbă română; să alcătuiascã toate tipurile de evaluare a cunoștințelor de literatură sau limbă română; să evalueze utilizând tehnici moderne de evaluare, cunoștință de limbă sau literatură română; să redacteze cele mai diverse tipuri de text (informativ, argumentativ, documentar etc.).
 
 
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare