Obiective

Obiective

Activitatea CTT – UGAL se fundamentează pe politica programului de cercetare și inovare „Orizont 2020 – asigurarea excelenței științifice pentru Europa”, vizând atragerea de finanțări europene și crearea unui mediu de cooperare multidisciplinară responsabilă și dinamică în materie de transfer tehnologic în cadrul universității.
 
Rolul CTT – UGAL este de a crește nivelul de competitivitate al mediului de afaceri național, prin furnizarea de servicii specializate de consultanță în domeniul transferului de cunoștințe științifice și tehnice de înalt nivel dinspre mediul academic către partenerii universității. Principalele obiective ale CTT – UGAL sunt:
  • Dezvoltarea procesului de transfer tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
  • Stimularea dezvoltării profesionale a personalului implicat în programe de transfer tehnologic.
  • Consilierea multidisciplinară a colaboratorilor interni și externi ai CTT –UGAL în materie de proprietate intelectuală, vânzare de tehnologie, colaborare cercetători – mediu de afaceri.
  • Susținerea Universității „Dunărea de jos” din Galați pentru realizarea indicatorilor de performanță instituțională în procesul de creștere internă a calității.
  • Mobilizarea personalului Universității „Dunărea de Jos” din Galați în activitatea de inovare, prin promovarea unei culturi antreprenoriale în scopul deprinderii aptitudinilor și atitudinilor necesare pentru o instituție creativă.
  • Analiza orizontului propice transferului tehnologic în vederea orientării cercetării din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați spre domeniile de interes.
  • Crearea unui sistem de management eficient pentru transferul tehnologic, asociat activității de cercetare – dezvoltare – inovare din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
  • Dezvoltarea unor programe de formare continuă pentru partenerii Universității „Dunărea de Jos”, flexibile cerințelor de pe piața muncii.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare