Atribuții

Atribuții

  • Susține activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
  • Participă la implementarea rezultatelor cercetărilor științifice și a tehnologiilor avansate.
  • Pregătește suportul pentru realizarea transferului tehnologic.
  • Pregătește personalul centrelor de producție din companiile partenere în inserția transferului de tehnologie.
  • Realizează analize statistice și studii de fezabilitate pentru partenerii universității.
  • Susține accesul la serviciile tehnologice și infrastructura de cercetare – dezvoltare – inovare ale universității.
  • Asigură asistența pentru achizițiile de tehnologie.
  • Contribuie la participarea universității la competiții pentru proiecte ce implică activități de transfer tehnologic.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare