Colaborări

Colaborări interne și instituționale

Ca structură a Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, CTT – UGAL funcționează în cadrul  Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic. La nivelul universității, activitatea CTT – UGAL este condusă de directorul centrului, numit de rectorul universității, coordonată de prorectorul responsabil, fiind subordonată Rectorului și Senatului universității.
 
CTT – UGAL colaborează cu toate facultățile, departamentele, centrele de cercetare și cu structura administrativă a universității.
 
CTT – UGAL poate colabora  orice partener economic legal constituit, cu alte centre de transfer tehnologic, cu autorități publice, instituții publice și cu alte autorități, instituții și organizații cu competențe în transferul tehnologic din țară și din străinătate.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare