Despre

Despre noi

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic organizează programe de formare continuă a adulților pentru dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesionale, într-o manieră flexibilă, adaptată cerințelor economice și sociale.
Având în vedere tendința de îndreptare treptată și continuă către o societate a cunoașterii, D.F.C.T.T. are obiective operaționale în domeniul formării continue și a asigurării educației pe tot parcursul vieții pentru a:

D.F.C.T.T.

  • dezvolta în cadrul programelor de formare continuă a competențelor cerute de piața muncii;
  • angrena persoane, indiferent de vârstă, într-un proces de formare continuă, de adaptare rapidă la cerințele vieții economico-sociale, în contextul revoluției tehnico-științifice derulate pe plan mondial.

Obiective

Educație și Formare

realizarea proceselor de educație și formare continuă a adulților, însumând activitățile care au ca scop dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor într-o anumită etapă din viața sa;

Promovarea Transferului de Cunoștințe

promovarea transferului de cunoștințe, pentru valorificarea rezultatelor cercetării obținute în cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați.

Organizarea și Participarea la Acțiuni

organizarea și participarea la acțiuni locale, naționale și internaționale de stimulare a transferului tehnologic.

banner-04.png

1999

D.F.C.T.T.al Universității “Dunărea de Jos” din Galați, a fost creeat prin  proiectul TEMPUS al Comunității Europene,   JEP 11243-96,   având ca obiect de activitate pregătirea cadrelor din interiorul și din afara comunității academice prin cursuri de inițiere, specializare, perfecționare etc. Departamentul funcționează în baza Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 25.944/1.02.1999.

2018

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu sediul în Galați, Str. Domnească, Nr. 47, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 02 aprilie 2018 proiectul „DEZVOLTAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI A COMPETENȚELOR FERMIERILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV”. Obiectivul general al proiectului este de a pregăti profesional și de a crește nivelul de cunoştinţe a unui grup de fermieri cu sediul sau rezidența în județul Brașov,

2016

Centrul de Transfer Tehnologic (abreviat prin CTT – UGAL), a fost înființat și funcționează în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, a Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a Hotărârilor Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați și a Hotărârii de Guvern nr. 406/2003.

2019

Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic (DFCTT) împlinește 20 de ani de la înființare.

20

ANI

238

CURSURI

35

BREVETE

10000

STUDENȚI

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare