Scop

Scop

  • Accesarea liniilor de finanțare destinate transferului tehnologic.
  • Consultanță și implementare de proiecte ce obțin finanțare în domeniile CTT – UGAL.
  • Consultanță de specialitate în domeniul proprietății intelectuale și industriale.
  • Crearea de baze de date în vederea gestionării eficiente a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale universității.
  • Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și sprijinirea creării de companii noi (start-up și spin-off).
  • Dezvoltarea spiritului inovativ pentru cursanții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prin implicarea acestora în activități de transfer tehnologic.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare