Servicii

Servicii

 • Realizează și asigură accesul la infrastructura de comunicare: servere performante, rețea de calculatoare, baze de date
 • Procesare, editare, multiplicare materiale promoționale.
 • Servicii de promovare a activităților de transfer tehnologic.
 • Proiectare și design pentru prezentări.
 • Servicii de cercetare – dezvoltare – inovare.
 • Servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, prognoză tehnologică ș.a.
 • Servicii de asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri.
 • Servicii de asistență și consultanță pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală.
 • Servicii de asistență și consultanță în domeniul legislativ.
 • Consultanță pentru obținerea de fonduri în cadrul unor programe naționale și internaționale.
 • Identificarea potențialilor parteneri din mediul universitar și de cercetare;
 • Informare cu privire la prioritățile naționale, regionale și locale.
 • Recrutare și plasare forță de muncă specializată.
 • Alte servicii specifice transferului tehnologic, în funcție de cerințele partenerilor din mediul de afaceri.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare