Programe de conversie profesională

 1. Domeniul de licență: Limbă și literatură
 2. Dată începere curs:12-10-2022;
 3. Durată: 560 de ore;
 4. Număr de credite: 120
 5. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Limba engleză. Fonetică și fonologie;
 • Limba engleză. Morfologie;
 • Cultură şi civilizaţie în spaţiul anglofon;
 • Curs practic de limba și literature engleză;
 • Limba engleză. Sintaxă;
 • Limba engleză. Lexicologie;
 • Literatur engleză și americană. Poezie și teatru;
 • Limba engleză. Semantică și stilistică;
 • Literatur engleză și americană. Proză
 • Metodica predării limbii engleze;
 • Limba engleză. Pragmatică și socio-lingvistică.
Coordonator program:
         Conf. dr. Ioana MOHOR-IVAN           
 
Competențe: să utilizeze eficient și în mod interdisciplinar informații din domeniul literaturii sau al lingvisticii engleze; să predea, prin metode moderne, cunoștințe de literatură sau limbă engleză; să alcătuiască toate tipurile de evaluare a cunoștințelor de literatură sau limbă engleză; să evalueze, utilizând tehnici moderne de evaluare cunoștințe de literatură sau limbă engleză;  să redacteze cele mai diverse tipuri de text (informativ, argumentativ, documentar etc.); să traducă discursul literar, tehnic și științific.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare