Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 40 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ
  • Socializare instituțională
  • Stiluri de comunicare. Comunicare orală în cadru instituțional
  • Redactare și corespondență în cadru instituțional. Aspecte normative
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
Detalii curs:
Coordonator program: Prof. univ. dr. Simona ANTOFI
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 
Competențe:
CP1 Utilizarea adecvată a resurselor acuale ale limbii române precum și a tehnicilor și tehnologiilor de comunicare instituțională.
CP2 Comunicare eficientă, scrisă și orală, în limba română.
CT1. Utilizarea aspectelor de comunicare verbal și nonverbală, în deplină concordanţă cu etica profesională.
CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională
 

 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare