Acte necesare înscriere - Cursuri de Formare Continuă

Dosarul de înscriere la cursuri de formare continuă va cuprinde următoarele documente:
  • Contractul de școlarizare;
  • Diplomă de bacalaureat - copie conform cu originalul;
  • Certificat de naștere - copie conform cu originalul;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)- copie conform cu originalul;
  • Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
  • Dosar plic;

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare