Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 168 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ
  • Elemente din bazele contabilităţii
  • Elemenete de contabilitate financiară
  • Monografie contabilă
  • Întocmirea declaraţiilor fiscale; Interpretarea informaţiei contabile rezultată din documentele de sinteză (balanţă/bilanţ).
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
Detalii curs:
Coordonator program:
Lector univ. dr. ec. Ecaterina Daniela ZECA
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 
Competențe:
Comunicare interpersonală:
Lucrul în echipă;
Dezvoltarea profesională;
Planificarea activității proprii; Gestionarea și arhivarea documentelor;
Întocmirea/completarea documentelor primare;
Contarea operațiunilor patrimoniale;
Efectuarea de calcule specifice;
Completarea registrelor contabile;
Întocmirea balanței de verificare;
Evaluarea patrimonială;
Transmiterea documentelor specifice.
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare