Cursuri de formare continuă

  1. Durată: 24 de ore;
  2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  • Criterii de certificare a produselor alimentare ecologice.
Detalii curs:
Coordonator program: Ș.l. dr. ing. Cezar – Ionuț BICHESCU
 
Competențe:
C5.1 Descrierea și utilizarea tehnologiilor alimentare, cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor, teoriilor și metodelor de control al calității produselor alimentare și a celor de marketing, în condițiile utilizării unui management eficient al producției.
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare