Cursuri de formare continuă

  1. Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Management
  2. Durată: 12 de ore;
  3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Creșterea vizibilității internaționale a cercetării instituționale.

Competențe: 
          Realizarea de studii/lucrări de fundamentare a procesului managerial, utilizând baze de date, informații și cunoștințe.
 
Responsabil program:
      Prof. dr. ing. dr. ec. habil. Silvius STANCIU

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare