Formare

SC Arxia SRL , str. PARAULUI nr. 2B,
Cluj-Napoca, Romania, Tel +40-744-399015, e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.arxia.com,
www.processplayer.ro
J12/914/1996, RO 8472530

In cadrul Conferintei Anuale “Expert Achizitii Publice” 2021
                                                              In zilele de 27 si 28 octombrie
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizeaza prin intermediul
Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic
Curs de formare continuă: Achiziții publice
Forma de învățământ: cu frecvență
Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Management
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Management
Competențe:
C5.5 Dezvoltarea și implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în
organizații.
CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale.
Lector: Milica Ecaterina Dobrota
Ziua 1: Cadrul normativ actualizat în domeniul achizițiilor publice
Ziua 2: Etapele procesului de achiziții publice la nivelul autorității contractante
Tarif de participare:1.200 Lei (la care se adaugă TVA)
Include: Participarea la curs 2 zile (9:00 - 18:00)
Pauze de cafea si gustari
Mesele de prânz
In cazul in care doriti sa participati la Curs si la Conferinta puteti achizitiona pachetul
Curs + Conferinta - 1.900 lei (la care se adauga TVA)
Director Eveniment: Florin Popovici, +40.752.304.914, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Coordonator Eveniment: Roxana Dorina Pop, +40.740.574.934,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează prin Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic, în baza avizului ANRE nr. 19/03.02.2015,
cursul Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni, în perioada 15.10.2021 - 17.10.2021
Taxa de școlarizare este de 300lei/persoană și se achită integral la data semnării contractului.
Programele respectă tematica și bibliografia necesară pentru examenul de autorizare electricieni, conform ,,Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice",  denumit în continuare Regulament, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 /2013, Publicat în MO nr. 152 din 21 martie 2013, cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul ANRE 116/2016.
Actele necesare la înscriere:
– copie simplă a ultimului act de studii;
– copie simplă a certificatului de naștere;
– copie simplă a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
– copie simplă a BI/CI.
Contractul de studii se va completa la data înscrierii.
Act final de studii: Adeverință de absolvire a cursului.
MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE
 
Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați organizează începând cu data de 19 aprilie 2021 programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE”.
 
Durata cursului este de 150 ore, la un cost de 1200 lei/persoană, pentru o grupă de minim 25 cursanți. Pot urma cursul absolvenți ai învățământului superior acreditat, minim ciclul I de studii universitare de licență;
 
Tematică:
  • Managementul instituțiilor publice;
  • Strategii și politici publice;
  • Drept administrativ comparat și instituții ale Uniunii Europene;
  • Comunicare în instituțiile publice;
  • Managementul proiectelor europene.
Recomandat pentru:
  • Funcţionarii publici care potrivit art.57 alin.7 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public doresc să participe la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere (primari, viceprimari, directori, şefi de servicii, etc) – condiţie obligatorie de înscriere la concurs;
  • Poliţiştilor şi cadrelor militare care doresc îndeplinirea condiţiei minime obligatorii pentru avansarea în funcţie (potrivit dispoziţiilor Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor);
  • Directori generali, directori direcţii, şefi de birou, auditori interni, controlori financiari preventivi, alţi specialişti în resurse umane, comunicare, achiziţii publice, financiar contabilitate, care sunt obligaţi de a participa la programe de formare profesională o dată la 2 sau 3 ani, potrivit dispoziţiilor art.194 din Codul muncii care prevede faptul că: “Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii. Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională se suportă de către angajatori”.
Detalii curs:
Coordonator program: Prof. univ. dr. ec. habil. Nicoleta CRISTACHE
 
Actele necesare la înscriere/dosarul personal obligatoriu la data înscrierii:
copia Diplomei de Licență certificată „conform cu originalul”;
copia Certificatului de naștere, Certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
copie BI/CI, și originalele pentru confruntare.
Înscrierile se fac la sediul D.F.C.T.T. din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47,  Galați sau în format electronic la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Contractele se pot încheia pentru solicitanți persoane juridice sau fizice.
La finalizarea cursurilor se eliberează certificate de atestare a competențelor profesionale și supliment descriptive. 
Cursurile vor avea loc în spațiile de învățământ aferente Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Sesiunea de Comunicări Științifice

se va desfăşura ONLINE, în perioada 22 - 23 Mai 2020, utilizând platforma Microsoft TEAMS.
 
Comitet de organizare:
 

Președinte: Director D.F.C.T.T. Conf. dr. ing. Cristian MUNTENIȚĂ

Membri: Prof. dr. Simona Eugenia ANTOFI

                Șl. dr. ing. Cristina Elena ANTON

                Lector dr. Valerica CELMARE 

                Șl. dr. ing. Alina CIOROMELE

                Conf. dr. Jenică CRÎNGANU

                Prof. dr. chim. Rodica DINICĂ

                Lector dr. Iulian GRIGORIU

                Lector dr. ec. Otilia Rica MAN

                Prof. dr. Claudiu MEREUȚĂ

                Conf. dr. ec. Gianina MIHAI

                Prof. dr. Ioana MOHOR

                Conf. dr. ec. Mihaela-Carmen MUNTEAN

                Lector dr. Marius MUNTEANU

                Șl. dr. biolog Cecilia ȘERBAN

                Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU

                Conf. dr. ing. Ciprian VLAD        

 

Secretariat: Daniela Natalia JIPA 

                    Daniela PARAIPAN

                    Bogdan BRATOVEANU

 

Secțiuni:

Secțiunea 1 - Administrarea afacerilor

Președinte: Conf dr. ec. Mihaela MUNTEAN

Membri: Prof. dr. ec. Nicoleta CRISTACHE

                Conf. dr. ec. Ludmila Daniela MANEA

Secretar: Lector dr. ec. Mioara CHIRIȚĂ

 

Secțiunea 2 - Agronomie și știința mediului 

Președinte: Șl. dr. ing. Alina CIOROMELE

Membri: Șl. dr. biolog Cecilia ȘERBAN

                Conf. dr. ing. Valentina VOICU

Secretar: Șl. dr. ing. Carmen BURTEA

 

Secțiunea 3 - Filologie 

Președinte: Prof. dr. Oana Magdalena CENAC

Membri: Conf. dr. Ioana MOHOR

                Lector dr. Marius MUNTEANU

Secretar: Conf. dr. Iuliana-Petronela BARNA 

 

Secțiunea 4 - Istorie, filosofie și sociologie

Președinte: Prof. dr. Arthur-Viorel TULUȘ

Membri: Lector dr. Iulian GRIGORIU

                Conf. dr. valerica CELMARE

Secretar: Lector dr. decebal NEDU

 

Secțiunea 5 - Educație fizică 

Președinte: Prof. dr. Violeta NANU

Membri: Prof. dr. Claudiu MEREUȚĂ

                Conf. dr. Carmen PÂRVU

Secretar: Conf. dr. George MOCANU

 

Secțiunea 6 - TIC

Președinte: Șl. dr. ing Cristina Elena ANTON

Membri: Conf. dr. ing. Cornelia TUDORIE

                Conf. dr. ing. Florin ANGHEL

Secretar: Șl. dr. ing. Diana ȘTEFĂNESCU

 

Secțiunea 7 - Economie și antreprenoriat

Președinte: Prof. dr. ec. Nicoleta MIȘU

Membri: Conf. dr. ec. Maria Cristina ENACHE

                Lector dr. ec. Otilia Rica MAN

Secretar: As. dr. Iulia DUMITRAȘCU

 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare