MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați organizează începând cu data de 17 noiembrie 2023 programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE.
 
Durata cursului este de 150 ore, la un cost de 1500 lei/persoană. Pot urma cursul absolvenți ai învățământului superior acreditat, minim ciclul I de studii universitare de licență;
 
Tematică:
  • Managementul instituțiilor publice;
  • Strategii și politici publice;
  • Drept administrativ comparat și instituții ale Uniunii Europene;
  • Comunicare în instituțiile publice;
  • Managementul proiectelor europene.
Recomandat pentru:
  • Funcţionarii publici care potrivit art.57 alin.7 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public doresc să participe la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere (primari, viceprimari, directori, şefi de servicii, etc) – condiţie obligatorie de înscriere la concurs;
  • Poliţiştilor şi cadrelor militare care doresc îndeplinirea condiţiei minime obligatorii pentru avansarea în funcţie (potrivit dispoziţiilor Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor);
  • Directori generali, directori direcţii, şefi de birou, auditori interni, controlori financiari preventivi, alţi specialişti în resurse umane, comunicare, achiziţii publice, financiar contabilitate, care sunt obligaţi de a participa la programe de formare profesională o dată la 2 sau 3 ani, potrivit dispoziţiilor art.194 din Codul muncii care prevede faptul că: “Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii. Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională se suportă de către angajatori”.
Detalii curs:
Coordonator program: Prof. univ. dr. ec. habil. Nicoleta CRISTACHE
 
Actele necesare la înscriere/dosarul personal obligatoriu la data înscrierii:
copia Diplomei de Licență certificată „conform cu originalul”;
copia Certificatului de naștere, Certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
copie BI/CI, și originalele pentru confruntare.
Înscrierile se fac la sediul D.F.C.T.T. din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47,  Galați sau în format electronic la adresele This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Contractele se pot încheia pentru solicitanți persoane juridice sau fizice.
La finalizarea cursurilor se eliberează certificate de atestare a competențelor profesionale și supliment descriptive. 
Cursurile vor avea loc în spațiile de învățământ aferente Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare