Regulament
Ipostaze etnografice – Concurs naţional de imagini-document
2023
                Având ca obiectiv cercetarea, cunoaşterea şi promovarea specificului etnografic al zonei noastre şi nu numai, Serviciul Cercetare, Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi organizează a opta ediţie a concursului „Ipostaze etnografice” – Concurs naţional de imagini-document.
Concursul se va desfăşura pe o singură secțiune:
 
1.      DIN CUFĂRUL BUNICII
La această secţiune vor participa fotografii din colecţii particulare. La această categorie nu este impusă o anumită temă şi nici un număr de fotografii, concurenţii având la dispoziţie o gamă variată de posibilităţi. Fotografiile de la această secţiune vor fi aduse la sediul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi sau trimise pe adresa Str. Domnească nr. 61, cod postal 800008, Galaţiîn forma lor originală, sau scanate și trimise pe mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) În concurs vor fi înscrise fotografii cu caracter etnografic, care prezintă: aspecte din viaţa satului, elemente de arhitectură locală, obiceiuri [nuntă, botez, înmormântare, obiceiuri de peste an,sfințiri de troițe, cruci etc.], costume populare purtate, meşteşuguri tradiţionale, obiecte folosite în gospodărie/industrie casnică. Menţionăm faptul că la această secţiune fotografiile originale vor fi returnate participanţilor.
                Premiile la această secțiune: premiile 1,2,3 și trei mențiuni. Câștigătorilor le vor fi oferite cărți din fondul de carte publicat de Serviciului Cercetare.
 
Alte menţiuni:
Se admit fotografii de colecție și fotografii care au caracter etnografic.
Nu sunt acceptate prelucrări/intervenţii, fotografia având un caracter de document. Nu se acceptă fotografii făcute în muzee, colecţii publice, instituţii de cultură.
Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui valoarea premiilor în funcţie de calitatea lucrărilor din concurs. Juriul poate oferi şi alte premii speciale fără a fi remunerate. DECIZIILE JURIULUI SUNT INCONTESTABILE.
            Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi îşi rezervă dreptul de a folosi imaginile din concurs în scopul promovării proiectului, a specificului zonei, a promovării lor în mass-media şi internet, pe pagina web a instituţiei, www.ccdj.ro,precizând întotdeauna numele şi prenumele autorului fotografiei, fără vreo pretenţie de ordin financiar din partea autorilor.    
            Premierea va fi făcută publică în mediul on-line.
            Informaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Cultural „Dunărea de Jos Galaţi, tel. 0236/418.400, tel [fax] 0236/415.590,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trimiterea lucrărilor înseamnă acceptarea tuturor condiţiilor din regulament.
                Nu se percepe taxa de înscriere
                                                                                    
                                                                                                                                                                            Șef Serviciul Cercetare,
                                                                                                                                                                                  Eugenia Notarescu
 

MANAGER,

Vali Viorel Sandu
 

 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare